catering  Bydgoszcz

logo2

  • 20 000 osób – największa obsługiwana samodzielnie impreza plenerowa
  • 6 000 m² – największa powierzchnia rozłożonych namiotów-catering Bydgoszcz
  • 3 900 osób – obsługiwanych w tym samym czasie na trzech imprezach o różnym charakterze
  • 3 400 osób – największy bankiet obsługiwany na porcelanie-catering Bydgoszcz
  • 3 000 osób – największy sylwester-catering Bydgoszcz
  • 1 500 km – najdalej świadczona usługa cateringowa
  • 130 osób – max. zatrudnionego personelu
  • 20 lat – na rynku
  • 14 uroczystości – obsługiwanych jednocześnie w różnych miejscach