Projekt UE

WASZ STYL CATERING ANNETTA PAWELCZAK realizuje projekt pn. „Innowacyjny KamperVan dedykowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i o kulach.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa WASZ STYL CATERING ANNETTA PAWELCZAK poprzez zaprojektowanie we współpracy z profesjonalnymi projektantami innowacyjnego KamperVana dedykowanego osobom na wózkach inwalidzkich oraz poruszających się o kulach, a także jego wdrożenie. Finalnym rezultatem procesu projektowego będzie wprowadzenie do oferty firmy ww. nowego produktu, który będzie rozwiązywał problemy ww. grup osób w zakresie mobilności, do których wg Programu Dostępność Plus, zaliczane jest dostosowanie pojazdów dla osób z niepełnosprawnościami. Nowy produkt będzie wpisywać się w plany rozwojowe firmy, która już od dłuższego czasu prowadzi prac B+R w zakresie branży automotive. Faktyczne wdrożenie produktu umożliwi firmie dywersyfikację dochodów i rynków zbytu oraz zwiększenie konkurencyjności firmy i poziomu osiąganych przychodów.

Wartość projektu: 1 053 965,35 PLN

Dofinansowanie: 621 279,28 PLN

Komentarze są zamknięte.